4 MINDRE VANLIGE åRSAKER TIL KRONISK SVIMMELHET - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

4 Mindre vanlige årsaker til kronisk svimmelhetRedaksjonens
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Mens svimmelhet vanligvis vil dukke opp plutselig og forsvinne, kan andre vedvare i lang tid. Lær hvilke tilstander som er knyttet til kronisk svimmelhet.