TREKKE TILBAKE ELLER TREKKE TILBAKE LIVSOPPRETTHOLDENDE TILTAK - OMSORGSPERSONER - KJÆRE,

Trekke tilbake eller trekke tilbake livsopprettholdende tiltakRedaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Beslutningen om når du skal trekke livsstøtte eller om du i det hele tatt skal begynne den, er en klebrig, rotet med forvirrende ord og sterke følelser.