BøR ELDRE VOKSNE TA HIV PREP? - HIVAIDS
Main / Hivaids / 2021

Bør eldre voksne ta HIV PrEP?Redaksjonens
Hva du ikke skal gjøre for mennesker med Alzheimers sykdom
Hva du ikke skal gjøre for mennesker med Alzheimers sykdom
Mens HIV-pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) anbefales for å forhindre HIV hos høyrisikoindivider, har noen sett spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten hos eldre voksne.