BARN OG KONTAKTSPORT: PERMANENTE HJERNEFORANDRINGER - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Barn, kontaktsporter og hjerneskadeRedaksjonens
Topamax for forebygging av migrene
Topamax for forebygging av migrene
Barn og ungdommer som har gjentatt sportshodetrauma, er i fare for livslang hjerneskade og nedsatt læringsprosess.