HVORDAN BEHANDLES KRONISK LYMFOCYTISK LEUKEMI (CLL) - KREFT
Main / Kreft / 2021

Hvordan behandles kronisk lymfocytisk leukemi (CLL)Redaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Legemiddelterapier, stamcelletransplantasjoner og andre behandlinger for kronisk lymfatisk leukemi kan ikke kurere det, men kan hjelpe pasienter med å få symptomlindring.