LEGER STILLER SPøRSMåL VED NY SPYTTEST FOR COVID-19 - KORONAVIRUSNYHETER

Leger stiller spørsmål om ny spyttest for COVID-19Redaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
FDA har gitt nødbrukstillatelse til SalivaDirect, en ny COVID-19-test som er billigere og mindre invasiv enn andre tester. Her er hva du trenger å vite.