TøRR HOSTE FORåRSAKET AV LISINOPRIL OG ANDRE ACE-HEMMERE - HJERTEHELSE
Main / Hjertehelse / 2021

Tørr hoste forårsaket av Lisinopril og andre ACE-hemmereRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Lisinopril og andre ACE-hemmere brukes til å behandle høyt blodtrykk. Disse stoffene kan forårsake uønskede effekter som tørr hoste.