HJERNESLAG: ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Årsaker og risikofaktorer for hjerneslag



Redaksjonens
Topamax for forebygging av migrene
Topamax for forebygging av migrene
De fleste som har hjerneslag har mer enn en predisponerende faktor. Den gode nyheten er at de fleste årsakene til hjerneslag kan forebygges eller håndteres.