TOTAL LUNGEKAPASITET: BRUK, PROSEDYRE, RESULTATER - KOLS
Main / Kols / 2021

Hva er total lungekapasitet?Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Total lungekapasitet er det maksimale volumet av luft lungene kan holde. Det er testet med lungepletysmografi. Lær hvordan det hadde gjort og hva resultatene betyr.