LANGSGåENDE MELANONYCHIA: åRSAKER OG RISIKOFAKTORER - FOT-HELSE
Main / Fot-Helse / 2021

Årsaker og risikofaktorer for langsgående melanonychiaRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Mørke striper på neglene eller tåneglene er langsgående melanonychia. De har en rekke årsaker, både godartede og kreftfremkallende.