CHOREA: OVERSIKT OG MER - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Hva er Chorea?Redaksjonens
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Chorea, en type ufrivillig vridning, vridning eller rykkbevegelse, kan være en medisinsk bivirkning eller et symptom på visse nevrologiske tilstander.