P-PILLER OG HøYT BLODTRYKK - SEKSUELL HELSE

P-piller og høyt blodtrykkRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
P-piller er den ledende prevensjonsmetoden som brukes av kvinner i alderen 44 år og yngre. Lær om p-piller påvirker blodtrykket.