HVORDAN TA VANSKELIGE BESLUTNINGER OM HELSEVESENET I LIVET - END-OF-LIFE-BEKYMRINGER

Hvordan ta vanskelige beslutninger om helsevesenet i livetRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Å ta vanskelige helsepolitiske beslutninger begynner med å evaluere målene for omsorg. Du må planlegge fremover og finne ut hva livskvalitet betyr for deg.