FINNE åRSAKEN TIL SVAKHET - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Svakhet: Å finne årsakenRedaksjonens
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Når noen er svake, prøver nevrologer å finne ut nøyaktig hvor kilden er. Alle andre trinn for å bestemme årsaken følger dette avgjørende trinnet.