HVORFOR "KJøLESKAP" -MøDRE FIKK SKYLDEN FOR AUTISME - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Hvorfor "kjøleskap" -mødre fikk skylden for autismeRedaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Det var bare noen tiår siden at kalde, kjærlighetsløse mødre ble beskyldt for barnas autisme. Les mer om denne debunked teorien.