BENMARG: ANATOMI, FUNKSJON OG BEHANDLING - ANATOMI
Main / Anatomi / 2021

Benmargens anatomi



Redaksjonens
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Benmarg er et svampete organ i sentrum av bein der stamceller produserer flere typer blodceller. Vurdert av en styresertifisert lege.