AUBERGINE ER ET ALTERNATIV MED LAV KARBOHYDRAT FOR PERSONER MED DIABETES - TYPE 2 DIABETES

Aubergine er et alternativ med lav karbohydrat for personer med diabetesRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Aubergine er en næringsfattig mat med lite karbohydrat, høy fiber og næring som kan brukes i sunn måltidsplanlegging for mennesker med diabetes.