HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM SøVNAPNé OG KREFT? - SØVNFORSTYRRELSER

Hva er sammenhengen mellom søvnapné og kreft?Redaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Flere søvnstudier har oppdaget en sammenheng mellom søvnapné og økt risiko for kreft og kreftdødelighet.