HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM SøVNAPNé OG KREFT? - SØVNFORSTYRRELSER

Hva er sammenhengen mellom søvnapné og kreft?Redaksjonens
Indre knesmerter når du løper
Indre knesmerter når du løper
Flere søvnstudier har oppdaget en sammenheng mellom søvnapné og økt risiko for kreft og kreftdødelighet.