ULIKE TYPER VANDRENDE STOKKER - ORTOPEDI
Main / Ortopedi / 2021

Typer Walking CanesRedaksjonens
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Ulike typer gangstokker er tilgjengelige for å hjelpe deg med å gå og balansere. Lær hvilken type som er best for deg.