PSORIASIS: åRSAKER OG RISIKOFAKTORER - HUD-HELSE
Main / Hud-Helse / 2021

Årsaker og risikofaktorer for psoriasisRedaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Genmutasjoner kan disponere deg for psoriasis, men et hvilket som helst antall miljø-, livsstils- eller helserisikofaktorer kan utløse bluss og akutte symptomer.