NåR EN LUNGETRANSPLANTASJON ER NøDVENDIG FOR å BEHANDLE KOLS - KOLS
Main / Kols / 2021

Lungetransplantasjoner for å behandle KOLSRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Lær om forholdene som kvalifiserer mennesker med stadium 4 kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) for en lungetransplantasjon.