STUDIE: TøRKET FRUKT KAN FYLLE ERNæRINGSHULL OG FORBEDRE KOSTHOLDSKVALITETEN - HELSE-NYHETER

Studie: Tørket frukt kan fylle ernæringshull og forbedre kostholdskvalitetenRedaksjonens
Topamax for forebygging av migrene
Topamax for forebygging av migrene
Å oppfylle daglige fruktkrav ved å spise tørket frukt kan ha positive helsemessige resultater og fjerner barrierer for tilstrekkelig fruktkonsum.