VALNøTTER KAN STøTTE HJERNEFUNKSJONEN HOS ELDRE VOKSNE, STUDIEPROGRAMMER - HELSE-NYHETER

Valnøtter kan støtte hjernefunksjon hos eldre voksne, studieprogrammerRedaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
I følge en nylig studie hadde eldre voksne som spiste valnøtter større kognitive poeng sammenlignet med de som ikke spiste valnøtter. Valnøtter inneholder hjernesunne næringsstoffer og å inkludere dem i et kostholdsmønster kan spille en positiv rolle i hjernen